22 Nisan 2011 Cuma

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Sınıflandırılması

sınıflandırma Zeka geriliği gösteren çocuklar genellikle ağırlık derecelerine göre hafif, orta, ağır ve çok ağır şeklinde sınıflandırılmaktadırlar. Bu sınıflandırmada ZB ölçüt alınmaktadır.
Slide 3
zeka yaşı Zeka bölümü=--------------- x 100 takvim yaşı
Slide 4
Örneğin takvim yaşı 10 yaşı olan bir çocuğun zeka yaşının 6 olduğunu varsayalım. Bu çocuğun zeka bölümü (6:10)x100 dür. yani 60’tır.
Slide 5
75-45------------- eğitilebilir 44-25-------------öğretilebilir 25-0---------------klinik bakıma muhtaç
Slide 6
Hafif derecede gerilik gösterenler Bu gruba giren çocuklar geleneksel olarak normal okulların özel sınıflarında eğitim görmektedirler. Günümüzde bu çocukların bir çoğu sınıf öğretmenlerine sağlanan danışmanlık hizmetleri ya da çocuğa sağlanan destek hizmetleri ile normal sınıflarda eğitim görmektedir.
Slide 7
Hafif derecede gerilik gösteren çocukların pek çoğu okula başlayana, hatta ileri sınıflara değin farkına varılamazlar. Çünkü kendilerinden beklenilene yanıt verirler.
Slide 8
Geleneksel olarak, zeka geriliği hafif derecede olan öğrencilerin öğretim programlarında, ilköğretim birinci kademede okuma, yazma ve aritmetik gibi temel akademik konulara, ikinci kademede ve orta öğretimde mesleki eğitim ve iş-çalışma programlarına ağırlık verilmektedir.
Slide 9
Günümüzde meslek eğitimi ve günlük yaşam becerilerinin öğretimi çalışmalarına ilköğretimin daha erken sınıflarında başlanmaktadır. Bu çocukların çoğu, altıncı sınıf düzeyine gelinceye değin temel akademik becerileri ve bağımsız ya da yarı bağımlı olarak yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli olan iş becerilerini edinirler.
Slide 10
Yetişkinlik dönemine geldiklerinde mükemmel sosyal ve iletişim becerileri geliştirirler, okuldan ayrıldıklarında artık yetersiz olarak adlandırılmazlar.
Slide 11
Orta derecede gerilik gösterenler Orta derecede gerilik gösteren çoğu çocuk okul öncesi yıllardaki gelişimlerinde önemli derecede gerilik gösterir. Genellikle yaşları ilerledikçe zihinsel, sosyal ve motor gelişim alanlarında akranlarıyla aralarındaki mesafe daha da açılır.
Slide 12
Bu çocukların yaklaşık %30’unda Down Sendromu, yaklaşık %50’sinde beyin incinmesinin farklı türleri görülmektedir. Hafif derecede geriliği olanlarla karşılaştırıldıklarında bedensel yetersizlikler ve davranış problemleri daha yaygındır.
Slide 13
Orta derecede gerilik gösteren çocuklar okul yıllarında genellikle özel sınıflarda eğitim görürler. Bu sınıflarda günlük yaşam becerilerinin öğretimi için oldukça yapılandırılmış eğitim programları uygulanır.
Slide 14
Akademik çalışmalar genellikle işlevsel okuma becerilerini ve temel sayı kavramlarının öğretimi ile sınırlıdır. Geçmişte bu gruba giren çocuklar toplumdan uzak tutuluyor, yatılı kurumlara yerleştiriliyor, burada kendilerine oldukça sınırlı öğrenme yaşantıları sağlanıyor idi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder